Jindra Scherkl

...průvodce životem

Terapie jsou k dispozici po telefonu. Ceny jsou nyní smluvní.

Jmenuji se Jindra Scherkl a jsem něco jako průvodce životem, který vám pomůže najít správný směr.

Mé služby jsou vhodné i pro nedoslýchavé a neslyšící klienty. Po domluvě jsem schopný zajistit tlumočníka do českého znakového jazyka.

Jak terapie probíhají

1.KROK

Během prvotního kontaktu si domlouvám s klientem schůzku, kdy mě navštíví v terapeutické místnosti. Především jde o to, aby mezi námi vznikla důvěra, protože bez vzájemné důvěry by terapie neměla žádný efekt.

2. KROK

Vyslechnu si jeho trápení, přání, co chce změnit a jaký je jeho cíl.

3. KROK

Společně přicházíme na řešení problému, které potom klient může uskutečnit. Zároveň klientovi sdělím i nutný počet sezení pro jeho terapii.

DRUHY TERAPIÍ

Druhy terapií, které umím provozovat (provozuji):

  • Poradenství v psychologii

  • Koučink

  • Psychoenergetická transformace

  • Terapie přijetí sebe sama

  • Kognitivně behaviorální terapie

PRÁVNÍ RÁMEC
Poradce v psychologii poskytuju v rámci péče o zdraví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
§ 2636 a následující. Má péče není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.