Další služby

Zde najdete informace o tom, co dalšího Vám mohu nabídnout

Člen první pomoci

Mohu dělat lektora první pomoci na veškerých školách (od mateřských školek po střední školy).
Školení první pomoci v rámci školení BOZP ve firmách, v autoškolách. Cena: do 5 osob – 250 Kč/osoba, nad 5 osob – 18O Kč/osoba.
Zajišťování zdravotního dozoru na kulturních a sportovních akcích.

Zdravotník zotavovacích akcí

Můžu pracovat jako zdravotník na školách v přírodě, na táborech a školních sportovních akcí