Další služby

Zde najdete informace o tom, co dalšího Vám mohu nabídnout

Člen první pomoci

Mohu dělat lektora první pomoci na veškerých školách (od mateřských školek po střední škol).
Školení první pomoci v rámci školeni BOZP, v autoškolách.
Zajišťování zdravotního dozoru na kulturních a sportovních akcích.

Zdravotník zotavovacích akcí

Můžu pracovat jako zdravotník na školách v přírodě, na táborech a školních sportovních akcí